ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

(Зразок)

Я, ________________________________________________________________________ ,

„___” __________ 19 __ року народження, паспорт серії ___ №_________, далі «Суб»єкт» шляхом підписання цього тексту, надаю згоду _______________________________________________, далі «Володілець», на збір, використання та обробку інформації про мене з обмеженим доступом з метою ведення бази даних працівників та виконання обов’язків, покладених на Володільця чинним законодавством України в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам у випадках, прямо передбачених законодавством.

1.Суб»єкт персональних даних надає згоду Володільцю на збір, використання  та обробку категорію наступних персональних даних:

-         прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, стать, адреса, громадянство, відомості про освіту, контактна інформація (домашня адреса, номери прямого робочого, домашнього і мобільного телефонів, адреса електронної пошти та ін.), фотографії;

-         відомості, що містяться в документах, що засвідчують особу, в тому числі паспортні дані, ідентифікаційний номер, фотокопії паспортів, проїзних документів, віз, дозволів на роботу, водійських посвідчень, службових посвідчень, інших особистих документів;

-         відомості про трудову діяльність, включаючи займані посади та посадові повноваження та обов'язки, інформація про роботодавців;

-         відомості про сімейний стан Суб'єкта персональних даних;

-         відомості щодо стану здоров’я, особистого та сімейного життя Суб’єкта персональних даних;

-         будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Суб’єктом персональних даних Володільцю, в процесі правових відносин , а також дані, які можуть знадобитися у зв'язку із реалізацією мети обробки персональних даних.

2. Відповідно до ст.8 Закону України „Про захист персональних даних” суб’єкт персональних даних має право:

- знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

- на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

- отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

- пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

- пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту перс.даних;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

3. Способи обробки персональних даних, що використовуються Володільцем:

- Володілець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій.

- Суб'єкт персональних даних повідомлений про те, що він (вона) у будь-який момент часу, письмово звернувшись до Володільця, має право запросити перелік імен і адрес будь-яких одержувачів персональних даних, ознайомитися з персональними даними, звернутися з проханням про надання додаткової інформації щодо зберігання і обробки персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін до персональних даних для їх уточнення.

4. На підтвердження вищевикладеного, Суб'єкт персональних даних, що підписався нижче (законний представник суб»єкта), підтверджує згоду на обробку персональних даних в порядку і на умовах, описаних вище.

_______________________________ ______________________________ ______________

Дата                                                     Підпис Суб’єкта персональних даних      П. І.Б.

„___” _________ ______ р.,          ____________ (__________________________________)

Особу та підпис __________________________________________ перевірено

Інспектор з кадрової роботи      ________________    ( ПІБ)

 

Схожий матеріал:

Допомога при реєстрації бази персональних даних

Обновлено (01.03.2012 13:54)