Ukrainian English French German Portuguese Russian Spanish
  • Задати питання юристу

Задайте питання юристу

Email:
Тема запитання
Текст запитання

Ми допоможемо Вам отримати кваліфіковану юридичну консультацію в найкоротші терміни, не покидаючи вашого дому чи офісу!

Подробнее...

 

Закон України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(щодо деяких питань спадкування)»

Спрощення спадкування 2014

Оформлення права на спадщину для мешканців сільських населених пунктів зараз є занадто обтяжливим, чим справедливо обурена величезна кількість громадян.

Так чинне законодавство у більшості випадків не надає можливості мешканцям сільських населених пунктів оформити право на спадщину за місцем свого проживання. Адже зараз оформлення права на спадщину здійснюють нотаріуси, яких у більшості випадків в селі взагалі немає.

Подробнее...

 

Закон України «Про люстрацію» текст 16.09.2014 року.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про очищення влади

Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів.

Подробнее...

 

Закон України

Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань

Стаття 1. Звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів, щодо їхніх дій і рішень у період з 21 листопада 2013 року і до дня набрання чинності цим Законом.

Стаття 2. Всі кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень, відкриті з приводу подій, визначених статтею 1 цього Закону, підлягають закриттю.

Подробнее...

 

Закон України "Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів"

Верховна рада України 04.08.2013 року прийняля Закон України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів».

Необхідність законодавчого визначення порядку утилізації автомобільної техніки в Україні зумовлена низкою причин, передусім – відсутністю належної інфраструктури для утилізації такої техніки та похідних від неї відходів та одночасною потребою адаптації цієї сфери до європейських і світових стандартів.

На сьогоднішній день – парк легкових, вантажних, вантажопасажирських, спеціальних, спеціалізованих автомобілів та автобусів в нашій країні є одним з найбільш застарілих у Європі. При цьому в останні роки намітилася тенденція до збільшення середнього віку автомобілів, які знаходяться в експлуатації. Станом на 1 січня 2011 року середній вік таких транспортних засобів в Україні склав 18,2 року (у 2010 р. цей показник становив 17,7 років).

Подробнее...

 

Закон України "Про аквакультуру"

Аквакультура сьогодні є перспективним напрямком розвитку рибництва. У період тенденції світового падіння рибних запасів, що спостерігається при здійсненні промислового рибальства за останні десятиріччя, стрімкий розвиток набуває виробництво продукції аквакультури – вирощування водних біоресурсів у контрольованих умовах.

На даний час в Україні створені сприятливі умови для розвитку аквакультури і в той же час відсутній нормативно-правовий акт, який би в комплексі визначав правові, економічні, соціальні та організаційні засади діяльності у сфері аквакультури, що призводить до неоднозначного трактування правових норм, регулюючих діяльність суб’єктів господарювання та створює перешкоди державного управління та регулювання аквакультури.

Подробнее...

 

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Розбудова України як правової держави неможлива без створення дієвих механізмів захисту прав та свобод людини і громадянина. Важливу роль у цьому питанні відіграє вдосконалення організації та функціонування такого особливого інституту громадянського суспільства, як адвокатура, що згідно зі статтею 59 Конституції України діє для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

Важливість завдань, які покладаються на адвокатів, та їх особлива роль у житті українського суспільства вимагають, щоб адвокатура України була високопрофесійною, незалежною та ефективною у здійсненні своїх функцій. Створення ефективної та високопрофесійної адвокатури є пріоритетним завданням держави, а стан її діяльності – показником правової захищеності особи у суспільстві.

Подробнее...

 

Закон України "Про засади державної мовної політики".

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про засади державної мовної політики".

Очевидно, що проблема мовного регулювання в Україні є одним з чинників, що перешкоджають стрімкому розвитку нашої держави.

Яскравим підтвердженням цього є і українські вибори. Питання мови вже неодноразово ставало одним з наріжних каменів тієї, чи іншої виборчої компанії, розділяло українське суспільство не за ідеологічним чинником, а саме за «мовним питанням». Український виборець в тій чи іншій мірі розділений на два табори за питанням мови і голосує в значній мірі за цим критерієм.

Закон містить норму, відповідно до якої у контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин до регіональних мов або мов меншин України, до яких застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, що передбачені у цьому законі, віднесені мови: російська, білоруська, болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька, новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська, кримчацька.

Подробнее...

 

Щодо впровадження процедури "електронний реверсивний аукціон" у державних закупівлях.

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо впровадження процедури "електронний реверсивний аукціон").

Державні закупівлі як засіб державного регулювання економіки забезпечують розвиток та функціонування різних галузей економіки, у тому числі у сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, оборони, національної безпеки. За допомогою державних закупівель держава задовольняє свої потреби у тих чи інших товарах, роботах чи послугах, утримує та фінансує бюджетні установи. Розвиток системи державних закупівель нерозривно пов’язаний з запровадженням сучасних інформаційних технологій та розробок, що стануть дієвим запобіжником щодо корупціогенних ризиків. Автоматизація процесів тендерних операцій стане наступним важливим кроком вдосконалення системи державних закупівель. Цьому сприятиме впровадження в Україні системи електронних державних закупівель.

Подробнее...

 

Щодо розміру допомоги особі, яка здійснює догляд за інвалідом

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про психіатричну допомогу".

Необхідність його прийняття обумовлена погіршенням становища сімей, які утримують непрацездатних інвалідів внаслідок психічного розладу в домашніх умовах.

Найголовнішою проблемою залишається матеріальна незахищеність інвалідів внаслідок психічного захворювання, які через свою хворобу не в змозі утримувати себе.

Прийняття запропонованих змін дозволить посилити соціальну захищеність осіб, які страждають на психічні розлади і постійно потребують стороннього догляду.

Подробнее...

 

Щодо стимулювання сплати поточних платежів з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та погашення заборгованості до Пенсійного фонду України

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Закон України “Про внесення змін до розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення”  Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо стимулювання сплати поточних платежів з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та погашення заборгованості до Пенсійного фонду України” розроблено Пенсійним фондом України на виконання пункту 9 Плану заходів щодо забезпечення у 2011 році виконання бюджету Пенсійного фонду України в повному обсязі.

Подробнее...

 

Прийнятий Закон України "Про очищення влади" (про люстрацію).

16 вересня 2014 року народ все ж домігся прийняття Верховною радою України закону про люстрацію.

Прийнятий закон «Про очищення влади» визначає правові та організаційні засади проведення процедури очищення влади від осіб, визначених цим Законом, з метою утвердження в суспільстві верховенства права, законності, підвищення ефективності боротьби з корупцією.

Основною метою закону є відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів.

Подробнее...

 

Закон України

«Про правовий статус осіб, які вимушені залишити місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та обставин, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції на території України»

Цей Закон визначає порядок надання державної допомоги, захисту конституційних прав та законних інтересів осіб, які вимушено залишили місце проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя або обставин, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції на території України та які переїхали до інших регіонів України.

Подробнее...

 

Юридичні документи, юридична мова та юристи

Робота з документами є основою діяльності юриста. І юрисконсульт, і ад­вокат, і правник будь-якої іншої спеціалізації займається дослідженням письмових документів, їх аналізом і, головне – надає письмові консультації.

Дослідники писемного мовлення часто наголошують, що воно є засобом спілкування. Але спілкування може набувати різноманітних форм. Якщо ви звертаєтесь до свого клієнта, то намагаєтесь дати йому пораду або по­яснення, у чомусь переконати або запевнити. Маючи справу з опонентом, ви можете погрожувати, висувати умови, інформувати або домовлятися. Іноді метою листування є прагнення продемонструвати, що ви тримаєте ту чи іншу справу в полі зору. Правовий документ не завжди є ознакою спілкування, але він може породжувати ті чи інші відносини.

Подробнее...

 

Закон України  “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав та інтересів дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування та  посилення матеріальної підтримки сімей, у яких виховуються такі діти” передбачає підвищення рівня державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, особливо багатодітним сім’ям, в яких крім рідних дітей виховуються й діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.

Даний закон надасть можливість покращити забезпечення належних умов для виховання у сімейному колі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ціллю закону є створення умов для поширення на всій території України сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також посилення матеріальної підтримки сімей, які бажають виховувати у своїх сім’ях дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування, що надасть можливість покращити рівень виховання таких дітей  та підвищить ефективність використання бюджетних коштів.

Подробнее...

 

Закон України "Про благодійництво та благодійні організації".

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про благодійництво та благодійні організації".

Важливість благодійної діяльності значно зростає під час фінансово-економічної кризи та скорочення доходів державного бюджету, призначених для розвитку охорони здоров’я, освіти, науки, культури і захисту культурної спадщини. Через зниження зайнятості та доходів більшості громадян система державного соціального забезпечення в Україні перенапружена. Ускладнилося забезпечення належного державного фінансування соціальних послуг для громадян, гарантованих Конституцією і законами України, в тому числі правової допомоги. Зростають також потреби у наданні термінової допомоги потерпілим від аварій та техногенних катастроф, інших нещасних випадків.

Подробнее...

 

Закон  України "Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна".

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна".

В нашій державі система технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна існує понад вісімдесяти років. За весь цей час працівниками БТІ був набутий значний досвід у цій сфері, напрацьовано унікальний, практично безцінний архів, який складається з історії будинків та будівель, засвідчений їх як первісний стан, так і поточні реконструкції, прибудови, знесення, зміни адреси, власників, оцінки та переоцінки на певному етапі, тощо. Все це надає власникам нерухомого майна спокійно жити і користуватися своєю власністю. Але попри всі відзначені позитивні моменти, невирішених проблем у сфері технічної  інвентаризації залишається чимало.

В умовах розвитку ринкових відносин з нерухомістю в Україні,   активізації інвестиційної діяльності в будівництво житла та інших об'єктів нерухомого майна існує необхідність удосконалення діючого законодавства України з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна з метою підвищення  рівня технічної інвентаризації на новий якісний, вищий  ступінь та збереження діючих архівів, що ведуться  на паперових носіях.

Подробнее...

 

Закон України "Про ціни і ціноутворення"

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ціни і ціноутворення".

Прийняття Закону обумовлено необхідністю визначення основних засад реалізації цінової політики, ціноутворення та державного контролю за цінами в країні, сприяння ефективному захисту економічної конкуренції та вдосконаленню державного регулювання діяльності природних монополій у сфері ціноутворення.

Неузгодженість законодавства, яке на сьогодні регулює питання ціноутворення в окремих галузях економіки, призводить до правових колізій і унеможливлює проведення єдиної узгодженої цінової політики в країні.

Прийняття Закону обумовлено необхідністю поширення положень законодавства у сфері ціноутворення на фізичних осіб – підприємців, які займають значний сегмент економіки країни.

Подробнее...

 

Закон України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Необхідність розробки вказаного Закону пов’язана з тим, що положення чинного національного законодавства не відповідають вимогам статті 124 Конституції України щодо обов’язковості виконання рішень суду, а також статей 6 та 13 Конвенції, яка була ратифікована Верховною Радою України 17.07.1997 р.

Стаття 6 Конвенції, зокрема, гарантує  право особи на виконання рішення, винесеного на її користь, протягом розумного строку. Стаття 13 Конвенції гарантує право кожному, чиї права і свободи, викладені у Конвенції, порушуються, на ефективний засіб юридичного захисту, який би забезпечував, зокрема, відшкодування за порушене право.

Подробнее...

 

Про забезпечення здоров'я уболівальників та спортсменів і створення сприятливої атмосфери для перегляду матчів Євро-2012

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (щодо забезпечення здоров'я уболівальників та спортсменів і створення сприятливої атмосфери для перегляду матчів Євро-2012).

В рамках підготовки до проведення Євро-2012 УЄФА оголосив, про своє рішення ввести повну заборону на використання, продаж і рекламу тютюнових виробів на всіх стадіонах Євро-2012 під час футбольних заходів в рамках проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Повна заборона на споживання, продаж і рекламу тютюну на ЄВРО-2012 - є віддзеркаленням політики УЄФА щодо популяризації здорового способу життя за допомогою футболу.

Подробнее...

 

Про внесення змін до Закону "Про здійснення державних закупівель" щодо закупівель товарів підприємствами літакобудівної промисловості

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону "Про здійснення державних закупівель".

Сучасний розвиток вітчизняних підприємств, що проводять модернізацію, виробництво та ремонт літаків, вертольотів та двигунів до них, полягає в зростанні ролі внутрішнього споживання, але в значній мірі їх робота залежить від потреб зовнішнього ринку.

Однак підприємства, що проводять модернізацію, виробництво та ремонт літаків, вертольотів

Подробнее...

 
Реєстрація
Реєстрація для додаткових можливостей на сайтіПроголосуйте!
Як часто ви звертаєтесь за допомогою до юристів?